SE SUPPORT OCH RESURSER FÖR

MÖT MÄNNISKORNA

Förståelse börjar med utbildning om de olika typerna av funktionsvariation. För att få en större förståelse är ett av våra första åtgärder att lyssna på deras unika berättelser. Läs om olika upplevelser och gemensamma problem relaterade till munvård som upplevs av människor med funktionsvariation.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR PATIENTER

Ja, att besöka en vanlig tandläkare i närheten av hemmet eller arbetsplatsen är bästa sättet att få tillgång till munvård. Människor med och utan funktionsvariation har liknande problem relaterade till munhälsa, så en vanlig tandläkare bör kunna diagnostisera, arbeta förebyggande eller behandla dessa lika bra. I vissa fall krävs ett mer anpassat arbetssätt, som implementering av en beteendestödsstrategi. Hos iADH har vi som målsättning att säkerställa att alla tandläkare får utbildning så att de kan göra de nödvändiga justeringar som krävs för att tillhandahålla regelbunden, förebyggande vård till alla människor, oavsett om de har en funktionsvariation eller inte. Din tandläkare bör se till att du kallas regelbundet för att ge dig kontinuerlig vägledning och kontrollera din munhälsa. För att säkerställa en positiv upplevelse, bör du kontakta din tandläkare för att hjälpa hen förstå vilka arrangemang du behöver för att känna dig bekväm under besöket. Det är speciellt viktigt för människor med funktionsvariation att även få träffa en tandhygienist, om en sådan finns tillgänglig, eftersom de har speciell kompetens när det gäller att förhindra tandproblem och hjälpa människor uppnå bästa möjliga munhygien. Det är speciellt viktigt för människor med funktionsvariation att även få träffa en tandhygienist, om en sådan finns tillgänglig, eftersom de har speciell kompetens när det gäller att förhindra tandproblem och hjälpa människor uppnå bästa möjliga munhygien.
Din funktionsvariation kan påverka din munhälsa. Vissa tillstånd påverkar munhälsan direkt (tänder, saliv, munvävnad, oral motorisk funktion) medan andra kan påverka den mer indirekt (svårigheter att sköta munhygienen, att förstå vikten av god munhälsa, speciella dietrelaterade omständigheter, o.s.v.). Om du lever med en synlig eller osynlig funktionsvariation är det mycket viktigt att upprätthålla god munhälsa och optimal munhygien, eftersom konsekvenserna för funktionshindrade kan bli allvarligare.
Det effektivaste sättet att borsta tänderna och upprätthålla en god munvårdsrutin är att förstå dina individuella behov. Nyckeln till det här är att prova ut vad som passar för dig. Rådgör med din tandläkare eller tandhygienist för att se vilket arbetssätt som är bäst för dig.
Det är viktigt att borsta tänderna två gånger dagligen och att rengöra mellan tänderna regelbundet med tandtråd eller interdentalborstar minst en gång om dagen. En välbalanserad diet är också viktigt. Mat med textur, tillräckligt vätskeintag och minskat sockerintag kan bidra till att begränsa förekomsten av plackbakterier i munnen. Sköljning med rätt munsköljmedel kan också bidra till en renare mun, men ska aldrig ersätta tandborstning.
Ja, det finns ingen anledning att viss vård inte kan ges i din egen rullstol, speciellt om den går att luta. Ibland kan du känna dig bekvämare i din rullstol vid en behandling. Det här kan dock göra att tandläkaren får ett mindre synfält, vilket kan medföra att endast enklare förfaranden kan genomföras. Vissa tandläkarmottagningar kan ha speciell utrustning, t.ex. en rörlig plattform som gör att rullstolen kan vinklas som en vanlig tandläkarstol. Andra kan ha lyftanordningar tillgängliga. I andra fall kan du ställa rullstolen bredvid tandläkarstolen och flytta över till den med hjälp av en överföringsplatta. Försök ringa din tandläkare innan besöket för att hjälpa hen förstå dina behov och planera de arrangemang som kan krävas för tillgänglighet.
I vissa regioner finns det ambulerande team som erbjuder begränsad tandvård hemma. Det här kallas ibland hemtandvård. För att erhålla bästa möjliga vård och tillgång till ett komplett utbud av behandlingsalternativ är det alltid bäst att besöka en tandläkarmottagning. I vissa fall kan det dock vara möjligt att arrangera för ett mobilt team med portabel utrustning som tillhandahåller behandling och förebyggande åtgärder för personer som har svårt att lämna hemmet.
Narkos är ett alternativ som kan användas vid tandvårdsbehandling för personer som inte tolererar en behandling på något annat sätt eller som behöver mycket stöd vid komplicerade eller långvariga behandlingar. Det finns dock många andra åtgärder som bör övervägas innan man väljer narkos, eftersom det innebär en viss risk och kan fördröja behandlingen på grund av väntetider. Det finns olika stöd tillgängliga för att möta olika behov som personer med rörelsehinder eller oro kan ha, inklusive bedövning, musikterapi eller stöd av en psykolog. Vilken metod som väljs beror dock på typen av tandbehandling, underliggande sjukdomstillstånd, hur brådskande behandlingen är samt patientens önskemål och förmåga att acceptera/klara av den behandling som krävs
Det beror på hur komplicerad behandlingen är och din medicinska diagnos, och om det krävs speciell utrustning eller miljö för att möta dina behov. Varje patient bör dock ha en mottagning som de besöker minst en eller två gånger per år för att kontrollera och hålla efter sina tänder. Vissa behandlingar kan behöva utföras av en specialist, och då får du en remiss av din tandläkare.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE

Det bästa du kan göra är att föregå med gott exempel genom att sköta din munhälsa väl. Främja tandborstning med fluortandkräm två gånger om dagen, säkerställ en hälsosam, balanserad diet som leder till minskad användning av ”onyttiga belöningar” som godis och läsk och besök tandläkare regelbundet för förebyggande munvård. Du kan be tandläkaren eller tandhygienisten att prova olika rengöringsmetoder för att se vilken som fungerar bäst, och ge tydliga anvisningar till ditt barn för att hjälpa hen rengöra tänderna på rätt sätt. En anpassad serie fotografier som sätts på badrumsspegeln kan t.ex. hjälpa barnet att följa samma rutin varje dag.
I det flesta länder bör barn besöka en tandläkare innan första födelsedagen. Dåliga tänder tidigt i barndomen är ett vanligt problem över hela världen, och kan ses hos barn så unga som 18 månader. Det är därför extra viktigt att identifiera och förebygga eventuella risker relaterade till munsjukdomar när det gäller barn med funktionsvariation. Föräldrar kan också utbildas i skötsel av barnets tänder och hur de kan klara speciella utmaningar relaterade till barnets funktionsvariation
Elektriska tandborstar anses ofta vara lättare att använda när man borstar någon annans tänder, och har även ett runt huvud för att ta bort mer plack än en manuell tandborste. Nya elektriska tandborstar har också stödfunktioner som tidur, indikering vid för hårt tryck, o.s.v. Det går även att modifiera handtaget på en tandborste för att hjälpa personer med begränsad fingerfärdighet eller dålig greppstyrka.
Det här kan bero på olika saker. Den bästa strategin är att utföra tandborstningen när barnet känner sig bekvämt och är lugnt. Du kan t.ex. använda en bubbelmaskin så att barnet lutar tillbaka huvudet eller skrattar och öppnar munnen. Du kan också använda en liten, specialanpassad anordning eller ett fingerskydd och skjuta in det mellan tänderna under en kort tid för att komma åt på insidan. Det är mycket viktigt att upprätta en borstningsrutin som möjliggör för barnet att behålla sina tänder livet ut. Du bör be tandläkaren utvärdera vilken rutin som är bäst för ditt barn, visa dig bästa sättet att utföra daglig munvård och rekommendera lämpliga hjälpmedel.
Det här kan vara en stor utmaning, och nyckeln är en gradvis desensibilisering. Du bör be din språkterapeut om råd avseende övningar och program som inkluderar massage av ansiktsmusklerna och oromotorbehandling. Du kan också be tandläkaren att hjälpa till med praktiska råd och träning med detta.
Blödande tandkött är ett tecken på inflammation orsakad av kvarvarande plack/bakterier. Tänderna och tandköttet måste rengöras ordentligt varje dag för att det ska läka. Det beror INTE på att du borstar för hårt eller påverkan av läkemedel, så låt det inte hindra dig från att utföra den munvård som krävs. Plack är svårt att se med blotta ögat, så för att upptäcka eventuell plack kan du färga den för att göra den synlig och säkerställa att du får bort allt. Det är också mycket viktigt att använda tandtråd eller rengöra med interdentalborste mellan tänderna för att avlägsna plack som döljer sig där och orsakar inflammation och blödning. Be tandvårdspersonalen om specifika råd, tips och anvisningar.
För det första bör du alltid använda en tandkräm med fluor för att förhindra hål i tänderna. Det finns mild och smaklös tandkräm tillgänglig. Be tandläkaren eller ditt lokala apotek rekommendera en lämplig tandkräm. Om du eller ditt barn har begränsad sväljförmåga finns det icke-skummande tandkräm som är lämplig
Ja absolut, av flera skäl: det finns fortfarande bakterier som kan orsaka inflammation i tandköttet och dålig andedräkt. Det är mycket viktigt att borsta tänderna med en tandborste för att avlägsna plack, säkerställa daglig komfort och fräschör, såväl som att tillhandahålla intraoral stimulering så att munnen inte blir överkänslig. Tandborstning förhindrar även tandsten och aspirationspneumoni.
Det ersätter inte tandborstning, men bidrar definitivt till god munhygien hos patienter med hög kariesrisk. Om patienten inte kan spotta, kan du dränka in gasbinda med munsköljmedel och applicera direkt på tänderna och tandköttet. Försök då lämna kvar så lite som möjligt av medlet i munnen.
Självständighet är viktigt. Vi rekommenderar att du låter barnet göra det och därefter gör en slutlig kontroll för att säkerställa att det görs grundligt. Det här stödet eller övervakningen kan även göras genom att du håller din hand över personens hand för att vägleda hen.
Förekomsten av saliv hjälper till att smörja tänderna och slemhinnorna i munnen, och tillhandahåller mineraler och immunceller som skyddar tänderna. Förlust av saliv orsakad av minskad kontroll över muskler i munnen och svalget har mer av en social påverkan än påverkan på munhälsan, men kan orsaka munvinkelragader. Det finns olika sätt att begränsa dregling, inklusive orofacial behandling, läkemedel som botox och till och med kirurgi, men alla förfaranden som minskar salivutsöndringen ökar också risken för tandskador och bör därför endast utföras tillsammans med en bra förebyggande rutin.
Besök tandläkaren för mer personlig rådgivning. Tandläkaren kan ta reda på orsaken till den dåliga andedräkten. Den kan bero på karies, peridontala problem, gastrointestinala problem, munandning, respiratoriska infektioner, o.s.v.
Patienten avgör hur viktigt utseendet är, men tänder som sitter mycket tätt är svårare att rengöra. Munfunktioner som tal och matintag kan också påverkas. Mycket utstickande tänder skadas också lättare, och människor med funktionsvariation ska inte nekas tandställning på grund av funktionsvariationen. Mycket god munvård måste säkerställas eftersom tänderna annars kan ta skada om mat och plack fastnar runt tandställningar och bågfästen. Tala med tandläkaren om hen rekommenderar ortodontisk behandling eller inte.