Så påverkas din allmänna hälsa av din munhälsa

Munnen är kroppens inkörsport. Tandköttsproblem, och särskilt inflammation längs tandköttskanten, kan öka risken för allvarliga hälsoproblem.

Så påverkas din allmänna hälsa av din munhälsa

Munnen är kroppens inkörsport. Tandköttsproblem, och särskilt inflammation längs tandköttskanten, kan öka risken för allvarliga hälsoproblem.