VISSTE DU?   
WHO uppskattar att munsjukdomar påverkar närmare 3,5 miljarder människor i hela världen. Genom att sköta dina tänder på rätt sätt kan du bidra till att sänka den siffran.
Plaque buildup can cause cavities, gum issues, or spread beyond the mouth  undefined
Plackbildning kan orsaka hål i tänderna och tandköttsproblem, och kan även ge effekter på andra ställen än i munnen.
Plaque buildup around the gumline allows oral bacteria undefined
Plackbildning längs tandköttskanten ger munbakterier, däribland porphyromonas gingivalis, möjlighet att frodas.
These bacteria create toxins that can lead to inflammation and spread into your body undefined
Dessa bakterier bildar toxiner som kan leda till inflammation och sprida sig i kroppen.

En hälsosam livsstil startar vid tandköttskanten

Bakteriell plack kan leda till svåra tandköttsproblem som förknippas med en mängd olika hälsoproblem. Forskningen visar faktiskt att tandlossning är den tandköttsinfektion som har den starkaste kopplingen till en mängd olika hälsoproblem.

MUNHÄLSA OCH DIABETES 

De som lever med diabetes är ofta vana vid att hantera flera olika  hälsotillstånd. Eftersom man hela tiden måste hålla koll på blodsockernivån är det kanske inte så förvånande  att god munhygien är mycket viktig för alla diabetiker.

Experter har upptäckt ett intressant tvåvägsförhållande mellan diabetes och tandlossning.  

MUNHÄLSA OCH HJÄRTHÄLSA   

Människor med tandköttssjukdom har en ökad risk för att utveckla kardiovaskulära sjukdomar.  

Ta reda på hur plack på tänderna kan vara kopplat till plack i artärerna.  

MUNHÄLSA OCH GRAVIDITET

Under graviditeten har kvinnor ofta ett ökat fokus på sin egen hälsa såväl som på barnets. Från morgonillamående till att ta extra vitaminer och se över sin kost – det är mycket att tänka på. 

En sak som kanske inte står överst på listan är munhälsan. Läs om hur graviditeten kan göra munnen mer utsatt för tandköttsproblem.  

MUNHÄLSA OCH HJÄRNHÄLSA 

Alzheimers sjukdom och demens påverkar över 35,6 miljoner människor i hela världen. Siffran väntas fördubblas vart 20:e år och uppgå till över 115 miljoner människor till år 2050. 

Du blir kanske lite förvånad när vi berättar att det kan finnas en koppling mellan munhälsa – särskilt tandköttssjukdomar – och kognitiv nedsättning i hjärnan.  

Brush with Stannous Fluoride undefined

BORSTA MED TENNFLUORID:

Tandkräm med tennfluorid bidrar till att skydda ditt tandkött mot bakteriell plack.
Switch To Electric Toothbrushes undefined

BYT TILL ELTANDBORSTE:

tar bort 100 % mer plack än en vanlig, manuell tandborste och ger en bättre rengöring.
Swish for Reinforcements undefined

STÄRK SKYDDET MED SKÖLJNING:

Munskölj som innehåller 0,07 % biotillgänglig cetylpyridinklorid (CPK) bidrar till att minska förekomsten av plack.

Skydda din munhälsa med en holistisk munvårdsrutin för både munnens och kroppens välmående:

Floss Away undefined

Använd tandtråd:

Plack döljer sig mellan tänderna där borsten inte kommer åt – kombinera vanlig tandtråd med en mundusch för att minska plackbildningen där det är tätt mellan tänderna.
Keep Up with Dental Visits undefined

REGELBUNDNA BESÖK HOS TANDHYGIENISTEN:

Besök tandhygienisten regelbundet för undersökning och professionell rengöring.