VUXNA

Rotbehandling

Rotbehandling article banner
DELA

Djup tandröta eller annan skada kan orsaka skador på eller infektion i tandpulpan. Vid en rotfyllning, eller endodontisk behandling, tar tandläkaren bort den skadade eller infekterade massan och ersätter den med en särskild fyllning som hjälper till att bevara den kvarvarande tandstrukturen.

Om tandens nervkammare, som ger näring åt cellerna i tanden, blir infekterad av karies eller skadas av trauma, är rotfyllning ofta det enda sättet att rädda tanden.

Symtom som kan kräva rotfyllning

Några indikationer på behovet av en rotfyllnadsbehandling kan vara följande:

  • spontan smärta eller bultande när man biter

  • känslighet för varma och kalla livsmedel

  • allvarlig tandröta eller en skada som skapar en böld (infektion) i benet.

Rotfyllningsproceduren

En rotfyllning genomförs i fem steg:

  1. Efter bedövning av tanden görs en öppning genom kronan in i pulpakammaren.

  2. Längden på rotkanalerna fastställs.

  3. Angripen pulpa avlägsnas, kanalerna rengörs, förstoras och formas.

  4. Kanalerna fylls sedan och försluts. Ett metallstift kan läggas till som ett strukturellt stöd eller för att bibehålla de återställande materialen.

  5. Tanden förseglas med en tillfällig fyllning. Vanligtvis ger en krona i guld eller porslin ytterligare skydd.

Materialet som används till rotfyllningen håller förmodligen livet ut, men fyllningen eller kronan behöver eventuellt bytas ut så småningom.