ANDRA

Tandutdragning - Läkning, Process, Risker, Efterbehandling & Återhämtning

Borsta dina tänder ordentligt efter en tandutdragning article banner
DELA

Om du ska till tandläkare för att dra ut en tand kanske du undrar vad du kan förvänta dig. Medan våra permanenta tänder kan hålla hela livet, finns det flera faktorer som gör det nödvändigt att dra ut en tand.

Det kan verka lite läskigt men att dra ut en tand är en rutinprocedur för din tandläkare. Inför din behandling och efteråt kan det vara bra med några tips för att säkerställa att återhämtningen och läkningen blir bekväm och smidig.

Anledningar till att dra ut en tand

Anledningarna till att du kan behöva dra ut en tand är att reparera problem som du eller din tandläkare har upptäckt eller för att stoppa framtida problem för dina tänder. Du kan mycket väl känna symtom som tandvärk innan dessa problem identifieras av din tandläkare.

De vanligaste problemen som innebär att du kan behöva dra ut en tand:

  • En infekterad visdomstand. Denna typ av infektion uppstår sannolikt i visdomständerna än andra tänder eftersom detta område är svårt att nå och bakterier eller matrester kan fastna här.

  • Överträngning – tänder kan tas bort som en del av ortodontisk behandling.

  • En rutten (skadad) tand som inte går att reparera, allvarlig infektion eller bruten tand.

Hur förbereder jag mig för att dra ut en tand?

För att förbereda sig för en tandutdragning tar din tandläkare normalt en röntgenbild av tanden som orsakar problemen.

Tandutdragning är ett kirurgiskt ingrepp och utförs normalt under lokalbedövning. Du måste också informera din tandläkare om du för närvarande får någon form av receptbelagd medicin, kosttillskott eller andra läkemedel och om du är allergisk mot någon medicin.

För att undvika eventuella komplikationer bör du också informera din tandläkare om du har några medicinska tillstånd som diabetes, lever- eller sköldkörtelsjukdom, högt blodtryck, ett implantat eller nedsatt immunförsvar.

Du kan även få antibiotika före och/eller efter det kirurgiska ingreppet. Faktorer som din läkare tar hänsyn till inkluderar varaktighet, omfattning av ingreppet och graden av infektion.

Tandutdragningsprocedur

Om du ska ta bort en tand kanske du undrar hur lång tid det tar? En rutinutdragning tar ungefär 20–30 minuter men ska du dra ut flera tänder kan det ta ytterligare 15 minuter per tand.

Enkel tandutdragning

Det finns två huvudtyper av tandutdragningsprocedurer, den första kallas enkel då den handlar om tänder som är synliga för dig och normalt kommer att utföras av en tandläkare.

Kirurgisk tandutdragning

Det mer komplexa tandutdragningsproceduren är kirurgisk tandutdragning (även kallad mindre oral kirurgi).Anledningen till att det är mer komplicerat är att i det här fallet kan du ha en påverkad tand som helt eller delvis har fastnat i käken eller en tand som är "sammanfogad" (ankyloserad) till benet. Denna procedur kommer mer sannolikt att utföras av en käkkirurg eftersom ett snitt måste göras i ditt tandkött och en del ben tas bort.

Komplikationer efter tandutdragning

Om din tandläkare rekommenderar att du drar ut en tand kan du samtidigt förvänta dig symtom som svullnad efter själva proceduren. Utöver detta finns det ett par andra komplikationer du kan uppleva och vi berättar hur du kan hantera dem på bästa sätt.

Vad är alveolit?

Alveolit är den huvudsakliga komplikationen du bör vara medveten om efter en tandutdragning. När du väl har tagit bort en tand innebär läkningsprocessen att blodet koagulerar och ett nytt skyddande lager av vävnad som bildas över tandhålet. Om detta inte händer kommer du att känna symtom på alveolit eftersom hålet efter tanden inte är skyddat.

Symtom på alveolit

De huvudsakliga symtomen på alveolit är intensiv smärta som känns i benet under tanden som har tagits bort och potentiell inflammation och infektion tandhålet kan följa.Om du tidigare har väldigt känsliga tänder är känslan av alveolit liknande. Smärtan kan också stråla ut utanför området och ha en distinkt dålig lukt.

Så undviker du alveolit

Det finns ett antal instruktioner som du bör följa efter att du har dragit ut en tand:

  • Undvik att vidröra området med tungan eller fingrarna eftersom det kan stoppa det skyddande koagulerade skiktet från att bildas.

  • En saltvattensköljning kan hjälpa dig att hålla munnen ren när den läker.

  • Undvik att röka eller dricka genom ett sugrör. Suget från att använda ett sugrör kan lossa blodkoaguleringen och avbryta läkningsprocessen.

Tips efter tandutdragning

Förutom att undvika risken för alveolit finns det några andra saker du bör och inte bör göra efter tandutdragning:

  • Undvik munskölj eller munvatten eftersom dessa kan orsaka irritation under din läkningsprocessen efter tandutdragningen och undvik varm mat i minst en dag efter operationen.

  • Efter en dag av läkning är ett tips för eftervård att använda en skonsam saltvattensköljning efter varje måltid.

  • Eftersom din mun läker bör du undvika att använda en elektrisk tandborste för att låta en blodkoagulering bildas över det drabbade området. Du kanske vill använda en barntandborste eftersom det lilla borsthuvudet och extra mjuka borsthår ger en skonsam och kontrollerad borstningsupplevelse.

källor:

https://www.webmd.com/oral-health/guide/pulling-a-tooth-tooth-extraction

https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tm6328

https://www.healthline.com/health/tooth-extraction-aftercare

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25909940/