KARIES OCH DÅLIG TANDHÄLSA

Karies - behandling och orsaker

Vad är karies? Behandlingar, tecken och symptom article banner
DELA

Karies, som även kan kallas tandproblem eller hål, är en av de vanligaste och mest spridda och efterhängsna sjukdomarna idag och även en av de som bäst kan förebyggas. När du äter viss mat bryter bakterier på dina tänder ned den och producerar syror som har förmåga att allvarligt skada de hårda vävnaderna i dina tänder. Resultatet är att karies bildas.

Vad orsakar karies?

Karies kan vanligtvis upptäckas på en eller två specifika platser på tanden: ocklusal karies, som bildas högst upp på tanden där matpartiklar ständigt kommer i direkt kontakt med tänderna och interproximal karies, vilket är karies som bildas mellan tänderna. Det är på dessa två områden bakterier trivs och utgör en risk för din munhygien. Om tanden och det omgivande området inte tas om hand på rätt sätt börjar bakterierna smälta sockret som finns kvar efter maten i din mun och förvandlar det till syror som en restprodukt. Dessa syror är starka nog att avmineralisera emaljen på dina tänder och skapa små hål - det första steget till karies. När emaljen börjar brytas sönder förlorar tänderna sin förmåga att förstärka tandens kalcium- och fosfatstrukturer naturligt genom salivens egenskaper. Med tiden penetrerar syrorna tanden och förstör den inifrån och ut.

Behandling av karies

Det finns huvudsakligen fyra professionella sätt att hantera karies. Dessa behandlingar som utförs av en tandläkare kan hjälpa till att behandla skador som orsakats av karies.

  • Fyllningar: Fyllningar är det vanligaste sättet att behandla sjukdomen. En tandläkare borrar in i det drabbade stället i tanden och tar bort det skadade materialet i hålet och fyller det tomma utrymmet med ett lämpligt tandfyllnadsmaterial. Det finns olika typer av fyllnadsmaterial som kan användas beroende på det område där kariesangreppet skedde. Kompositharts, det vanligaste fyllnadsmaterialet i den utvecklade världen, finns i en stor färgpalett som tandläkare kan använda för att reparera kariesskador på tänder som är synliga när du ler. När det gäller de bakre tänderna föredrar vissa tandläkare att använda andra tandfyllnadsmaterial som är starkare.

  • Kronor: Kronor är ett annat alternativ för tandläkare vid behandling av karies, och används bara när en stor del av tanden förstörts av sjukdomen. När tandproblemen leder till stora fyllningar blir tanden mer känslig för sprickor och kan till och med gå sönder. Tandläkaren försöker rädda den kvarvarande tanden, reparera den och slutligen täcka tanden med en legering eller porslinskrona. 

  • Rotfyllning:En annan behandlingsmetod som en tandläkare kan använda är rotfyllning. När tandproblemen tar sig genom emaljen och in till tandens mitt kan den även utvecklas ytterligare och skada nerverna som finns i roten. En tandläkare skulle ta bort den skadade eller döda nerven med den omgivande blodkärlsvävnaden (pulpan) och fylla håligheten. Proceduren slutar vanligtvis med att tandläkaren placerar en krona över det skadade området.

  • Utdragning: I vissa fall kan tanden bli så skadad att den inte kan lagas och måste dras ut om det finns risk för att infektionen sprids till käkbenet. Att dra ut vissa tänder kan påverka anpassningen av de som finns kvar i munnen, så därför rekommenderas att en partiell protes, brygga eller implantat sätts in i dessa synliga områden.

Så här kan du förebygga karies

Trots effekten som tandproblemen kan ha på dina tänder om de inte åtgärdas, är karies eller hål i stor utsträckning möjliga att förebygga med en god munhygienrutin! Det inkluderar regelbundna tandkontroller för att identifiera skador på tänderna innan de leder till allvarligare problem senare. Ju tidigare en tandläkare kan hitta tecken på dålig munhygien, som en uppbyggnad av plack, desto bättre är chanserna för att förebygga karies och tandköttsproblem att uppstår från början.

Några av de rekommendationer en tandläkare kan ge är:

  • Borsta dina tänder två gånger om dagen i åtminstone två minuter med en fluorskölj, tandkräm eller gel.

  • Flossa regelbundet efter borstning, särskilt om du regelbundet äter eller dricker mat eller dryck som innehåller socker. Viss mat som är rik på socker kan ge en konstant tillförsel av skadliga syror på tandens hårda vävnader.