PRODUKTSÄKERHET

Vi tillämpar de högsta standarderna

I över 181 år har din och din omgivnings säkerhet varit central för oss. Det är därför som vi har ett team på över 500 forskare och specialister och en rigorös säkerhetsprocess för att analysera varje ingrediens – innan vi ens överväger att använda den i någon av våra produkter.

PRODUKTSÄKERHET

Vi tillämpar de högsta standarderna

I över 181 år har din och din omgivnings säkerhet varit central för oss. Det är därför som vi har ett team på över 500 forskare och specialister och en rigorös säkerhetsprocess för att analysera varje ingrediens – innan vi ens överväger att använda den i någon av våra produkter.

Steg 1

Ifrågasätta

Innan vi använder en ingrediens börjar våra forskare med att ställa frågor. Om det finns några tvivel om ingrediensens säkerhet eller dess nytta för dig, då använder vi den inte.

Steg 2

Fastställa

Vi fastställer ingrediensens säkerhet med samma forskningsbaserade standarder som världens främsta tillsynsmyndigheter.

Steg 3

Besluta

Vi utvärderar alla ingredienser i produkten för att säkerställa att de är säkra att använda – både för dig och miljön. Om vi inte kan bekräfta detta återvänder vi till ritbordet.

Steg 4

Följa upp

Vårt sista steg upphör aldrig. När en produkt finns på butikshyllan håller vi oss uppdaterade med ny information om varje ingrediens och samarbetar med tillsynsmyndigheter och forskare utanför P&G för att vara säkra på att vi har all aktuell information.

Vår 4-stegsprocess

Säkerheten spelar en central roll i allt vi gör. Innan vi marknadsför en ny produkt försäkrar vi oss – utöver regelefterlevnaden – om varje ingrediens säkerhet genom vår forskningsbaserade process i fyra steg. Vi använder samma process som tillsynsmyndigheter runtom i världen, till exempel FDA i USA, EPA, EU och WHO. Viktigast av allt är att vi lyssnar på dig för att se till att de produkter som vi tar fram uppfyller dina förväntningar på säkerhet och funktion.

Titta för att få mer information om hur våra
forskare utformar säkra produkter för dig.