DÅLIG ANDEDRÄKT

Rökning och muncancer

Rökning och muncancer article banner
DELA

Vilken typ av cancer orsakar rökning?

Att sluta röka är inte lätt, men här är ännu ett skäl att anstränga sig. Rökning orsakar mer än bara dålig andedräkt; det ökar avsevärt risken för att utveckla cancer i munnen, vilket inkluderar cancer i mun, svalg, spottkörtlar, tunga och läppar.

Vilka är symtomen vid muncancer?

I de tidiga stadierna kan mun- och halscancer ge symtom som liknar tandvärk eller också är de smärtfria. Många fall av muncancer är långt framskridna när de upptäcks. Därför är det viktigt att undersöka munnen regelbundet. Om muncancer upptäcks tidigt är den nästan alltid behandlingsbar.

Dålig andedräkt är ett tidigt tecken på muncancer, oavsett om du röker eller inte. Andra tidiga tecken på muncancer är klumpar eller vita, röda eller mörka fläckar inuti munnen, svårigheter att tugga, svälja eller röra käken, en känsla av att något sitter fast i halsen, domningar i munnen, förtjockning av kinderna eller röstförändringar.