ANDRA

Perikoronit (pericoronitis) symtom och behandling

Perikoronit (pericoronitis) symtom och behandling article banner
DELA

Vad är en frambruten tand?

En delvis frambruten (erupterad) tand är en tand som inte helt har växt fram genom tandköttet. Delvis frambrutna tänder är särskilt svåra att rengöra runt och mottagliga för tandköttsinflammation. I synnerhet om visdomständerna i överkäken kommer ut före de i underkäken kan överkäken bita ned den fullt utvecklade men ännu inte frambrutna (retinerade) tanden, vilket kan orsaka irritation och öka risken för infektion.

Symtom på perikoronit

När tandköttsinflammation uppträder i området kring en delvis utbruten tand kallas tillståndet för perikoronit. Det är vanligast hos visdomständer, som ofta kan vara retinerade, och kanske bara skjuter fram en bit genom tandköttskanten.