ANDRA

Perikoronit (pericoronitis) symtom och behandling

Perikoronit (pericoronitis) symtom och behandling article banner
DELA

Vad är en frambruten tand?

En delvis frambruten (erupterad) tand är en tand som inte helt har växt fram genom tandköttet. Delvis frambrutna tänder är särskilt svåra att rengöra runt och mottagliga för tandköttsinflammation. I synnerhet om visdomständerna i överkäken kommer ut före de i underkäken kan överkäken bita ned den fullt utvecklade men ännu inte frambrutna (retinerade) tanden, vilket kan orsaka irritation och öka risken för infektion.

Symtom på perikoronit

När tandköttsinflammation uppträder i området kring en delvis utbruten tand kallas tillståndet för perikoronit. Det är vanligast hos visdomständer, som ofta kan vara retinerade, och kanske bara skjuter fram en bit genom tandköttskanten.

Behandling av perikoronit

Om du utvecklar perikoronit kan din tandläkare börja med att spola rent området runt den retinerade tanden för att ta bort skräp. Sedan kan han eller hon ta en röntgenbild för att se om det är troligt att tanden kommer att bryta fram. Om det är sannolikt att tanden kommer att förbli retinerad, kommer tandläkaren förmodligen att rekommendera att både de övre och nedre visdomständerna tas bort. Ibland tas båda tänderna bort under samma tandläkarbesök, men vissa tandläkare rekommenderar att det görs vid olika tillfällen. Det är i allmänhet en god idé att ta bort både de övre och de nedre visdomständerna om någon av dem sannolikt kommer att förbli retinerad och om du vill undvika den ökade risken för tandköttsinflammation på grund av felplacerade tänder.