ANDRA

Lär dig om orsaker och behandling av tandvärk

Tandvärk orsaker, smärtlindring och behandling article banner
DELA

Vad orsakar tandvärk?

Du har förmodligen upplevt tandvärk någon gång, oavsett om den beror på en lös tand, en retinerad visdomstand eller är känslig för att bita i en glasstrut eller en varm potatis. Om du har ihållande smärta i en tand som varar mer än en dag eller två bör du kontakta tandläkare – du kan behöva lite tandvård. Karies orsakar också smärta hos barn, så samma regler gäller här. Om ditt barn klagar på ihållande tandvärk bör du boka in nästa tandläkarbesök så snart som möjligt. Kontakta också din tandläkare omedelbart om din (eller ditt barns) tandvärk åtföljs av feber eller om du har svårt att andas eller svälja.

Orsaker till tandvärk

Tandvärk har många orsaker, från tandköttssjukdom till sammanpressning av käkarna, men även känslighet i tandrötterna kan orsaka smärta i en tand. Tandroten är de nedre två tredjedelarna av tanden och den är vanligtvis innesluten i käkbenet. Men när tandköttssjukdomar utvecklas kan bakterierna som orsakar sjukdomen också lösa upp benet runt tandroten. Kombinationen upplöst ben och tillbakadraget tandkött innebär att en större del av tandroten exponeras. Utan det skydd som ett friskt tandkött och friska ben ger blir rötterna ofta känsliga för värme och kyla och sura livsmedel. I vissa fall är känsligheten så allvarlig att du kanske försöker undvika mycket varm, kall eller sur mat.

Åtgärder vid tandvärk

Det finns några åtgärder som du kan vidta för att lindra tandvärken tills du kommer till tandläkarmottagningen.

  • Använd tandtråd försiktigt för att ta bort matpartiklar som fastnat mellan tänderna eller längs tandköttet och som kan orsaka smärta. Om det är ditt barn som har tandvärk, hjälp honom eller henne att göra ett grundligt jobb med tandtråden.

  • Skölj munnen noga med varmt vatten och spotta ut det. Detta kan också spola ut matpartiklar som kan orsaka tandvärken.

  • Prova med ett receptfritt smärtstillande läkemedel.

  • Prova en topikal smärtstillande produkt med bensokain som du kan applicera direkt på det smärtande området. Men applicera inte acetylsalicylsyra eller andra smärtstillande medel direkt på tandköttsvävnaden – det kommer att brännas.

Smärtlindring vid tandvärk

Om rotexponeringen inte är omfattande, prova att använda en speciell tandkräm avsedd för känsliga tänder som innehåller fluor och andra mineraler. Det extra fluoret och mineralerna kommer att stärka den exponerade tandroten och göra den mindre känslig.

Det bästa sättet att hantera känsliga tandrötter och förebygga tandköttssjukdom är att ha ett konsekvent munvårdsprogram med två dagliga tandborstningar och daglig tandtrådsanvändning. Prova en tandborste med mjuka borst för att undvika att irritera tandköttet, vilket kan öka risken för tandrotsexponering och -känslighet.