ANDRA

Temporomandibulär dysfunktion (TMD - behandling och symptom

TMD symtom och behandling article banner
DELA

Vad är temporomandibulär dysfunktion (TMD)?

TMD står för temporomandibulär dysfunktion och innebär att lederna i käken inte fungerar som de ska. Enstaka obehag i käkleden eller tuggmusklerna är vanligt och är inget att oroa sig för. Många människor med TMD-problematik blir bättre utan behandling. Ofta försvinner problemet av sig självt efter några veckor eller månader.

Symtom på TMD

Smärta är det vanligaste symtomet på TMD; en del personer upplever dock ingen smärta men har fortfarande problem med att använda käkarna.

Bland specifika TMD-symtom finns följande:

 • ansiktssmärtor

 • smärta i käkleden och närliggande områden, inklusive örat

 • ryggsmärtor

 • oförmåga att öppna munnen bekvämt

 • klickande, knäppande eller gnisslande ljud i käkleden

 • låsning av käken vid försök att öppna munnen

 • huvudvärk

 • ett bett som känns obekvämt eller konstigt

 • svullnad på sidan av ansiktet, halsen eller axeln.

Andra symtom kan vara öronsusningar, nedsatt hörsel, yrsel och synproblem.

Orsaker till TMD

Alla orsaker till TMD är inte kända. Några möjliga orsaker är skador på käkarna, olika former av artrit, vissa tandingrepp, sträckning av käken (till följd av rörelser som att sätta in en andningsslang före operation) och sammanpressning eller tandgnissling, särskilt på natten.

Behandling av TMD

Enligt National Institute of Dental and Craniofacial Research vid National Institutes of Health ska TMD-behandlingar vara reversibla om möjligt. Det innebär att behandlingen inte ska orsaka permanenta förändringar i käken eller tänderna. Irreversibla behandlingar har inte bevisad effekt och kan till och med förvärra problemet.

Reversibla behandlingar:

 • smärtstillande receptfria läkemedel

 • receptbelagda läkemedel

 • försiktig käkstretchning och avslappningsövningar

 • stabiliseringsskenor (bettskena, nattskydd).

Irreversibla behandlingar:

 • justering av bettet genom att slipa tänderna

 • omfattande tandingrepp

 • mandibulära repositioneringsskenor

 • ortodontiska behandlingar

 • kirurgiska ingrepp inklusive byte av hela eller delar av käkleden.

Försäkring vid TMD

Många sjuk- och tandvårdsförsäkringar ersätter inte behandling av led- och muskelsjukdomar i käken, eller så ersätter de bara vissa ingrepp. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se vilka behandlingar som din försäkring täcker.