TANDKÖTTSHÄLSA

Tandköttsinflammation – så förebygger du inflammerat tandkött

Tandköttsinflammation – så förebygger du inflammerat tandkött article banner
DELA

Vad är tandköttsinflammation?

Tandköttsinflammation är en tandköttssjukdom i tidigt skede som orsakas av bakterier av plack i vävnaden runt tanden. Plack, som är en naturligt förekommande biofilm som innehåller bakterier, kan leda till inflammation om den inte tas bort med daglig tandborstning.

Vem kan få inflammerat tandkött?

Tandköttsinflammation, eller gingivit, är mycket vanligt. Men även om 80 % av alla vuxna upplever några av symtomen för inflammerat tandkött innebär det inte att det är oundvikligt. Det är viktigt att lägga märke till att ibland har man inte märkbart ont eller tydliga symtom, vilket gör att man kan vara ovetande om att man har det. Det är ytterligare en anledning till varför du bör boka in regelbundna tandläkarbesök, helst var sjätte månad, så att din tandläkare kan upptäcka det och föreslå behandlingsalternativ.

Symptom på tandköttsinflammation

Några symptom på inflammation i tandköttet är rött, svullet och blödande tandkött. Kronisk tandköttsinflammation kan leda till parodontit och kroniskt dålig andedräkt. Om dessa symtom består är det viktigt att du pratar med din tandläkare för att avgöra vilken behandling som är mest lämplig. Under tiden kan du lära dig att göra vad du kan för att förhindra tandköttsinflammation.