TANDKÄNSLIGHET

Hur behandlas tandkött som drar sig tillbaka?

DELA

Känsliga tänder orsakar betydande smärta och obehag. Många personer som lider av känslighet undviker vanliga beteenden på grund av den intensiva smärtan.

Vad är tandkänslighet?

Personer som lider av känsliga tänder undviker dagliga aktiviteter såsom att äta eller dricka varm mat och dryck samt att borsta tänderna. Dessa basala aktiviteter får personer som lider av tandkänslighet att känna ständig rädsla för stark smärta. Känsligheten uppstår när dentin, en porös vävnad i tanden, exponeras. Dentin har mikroskopiska kanaler, som kallas tubuli, som är ett rörsystem till nerven. När dentinkanalerna exponeras, på grund av att tandköttet drar sig tillbaka eller att emaljen nötts bort, triggas nerverna lättare för vissa stimuli som ger tandkänslighet.

Vad är orsakerna till tandkänslighet?

Några faktorer som kan bidra till tandkänslighet:

  • Att man borstar för hårt eller använder en tandborste med hård borst.

  • Gnissla tänder.

  • Dentala rengöringar eller behandlingar.

  • Tillfällig tandkänslighet, som kan uppstå efter en professionell vitgöring av tänderna, går oftast bort kort efter det att behandlingen genomförts.

Om du uppvisar några tecken eller symtom på tandkänslighet, besök tandläkaren omedelbart för att få en ordentlig bedömning.