Vill du skaffa dig en hälsosam tandvårdsrutin?

Vill du skaffa dig en halsosam tandvardsrutin? article banner
DELA

Tänk på hur ofta du borstar, hur mycket vatten och el du använder och hur du återvinner

För att öka kunskaperna om dagens munvårdsvanor har varumärkena Oral-B och Crest från Procter & Gamble (P&G) genomfört en undersökning som omfattar nära 3 000 personer i USA och Västeuropa. Undersökningsresultatet ledde till flera goda råd som kan hjälpa dig att förbättra din hälsa och minska munvårdsrutinens miljöpåverkan.

  1. Borsta två gånger om dagen: Världshälsoorganisationen rekommenderar att du borstar tänderna två gånger om dagen i två minuter med fluortandkräm för att minska förekomsten av plackbakterier, tandsten, hål i tänderna och tandköttsproblem. De undersökningsdeltagare som hoppade över tandborstningen anger följande orsaker till detta: man somnade (27 %), var för trött (24 %) eller för lat (23 %).

  2. Stäng kranen: Förutom att gynna dina hälsa kan du med enkla åtgärder minska munvårdens miljöpåverkan. Nästan 1 av 4 (24 %) av de som svarat på undersökningen säger att de låter vattnet rinna medan de borstar tänderna, och mer än 1 av 2 (60 %) underskattar hur mycket vatten som slösas bort varje minut. Om du stänger kranen kan du spara upp till 28 liter vatten per dag. Genom att använda kallt vatten förbrukar du dessutom mindre energi. 

  3. Dra ur kontakten till laddaren: Nära hälften av de som svarat på undersökningen (47 %) och som använder eltandborste säger att de alltid eller ibland låter bli att dra ur laddarens kontakt ur eluttaget, och 31 % låter alltid tandborsten sitta på laddaren. De flesta elapparater fortsätter att förbruka el så länge de är anslutna, så kom ihåg att dra ur laddarkontakten när din eltandborste är färdigladdad.

  4. Kolla om återvinning är möjlig: Produkter för personlig hygien kan vara återvinningsbara, så titta på produkten eller etiketterna på förpackningen för att kontrollera detta. Av de som svarade på undersökningen angav 19 % att de sällan eller aldrig återvinner produkter/förpackningsmaterial för personlig hygien. Och vad beror det på? Nästan en tredjedel (30 %) tänkte inte på det, 22 % visste inte hur produkterna skulle återvinnas och 19 % angav att de inte hade tillräckligt mycket material att återvinna. Allt du gör är etydelsefullt, och dina personliga vanor kan bidra till att minska mängden sopor.

Oral-B och Crest jobbar för att informera om hälsosam munvård och göra den tillgänglig för 2 miljarder människor till år 2030, samtidigt som man minskar deras miljöpåverkan och möjliggör en ansvarsfull konsumtion. Insatsen är en del av strategin "Healthy Smiles, Healthy Live" som syftar till att främja sunda munvårdsvanor för att förändra människors hälsa och samtidigt minska påverkan på våra samhällen. Varumärkena ska fokusera på utbildning och rådgivning, möjliggöra tillgång till tandvårdsprodukter och tandvårdstjänster och göra goda vanor roligare genom innovationer.

Uppgifterna kommer från en online-enkät från 7–15 oktober 2020 som besvarades av 2 905 personer ur allmänheten (1 093 i USA, 647 i Frankrike, 465 i Storbritannien, 353 i Tyskland och 347 i Italien). Resultaten har viktats efter land, ålder och kön.