Article Hero - Our Ambition

Vår ambition:

Sunda munhälsovanor för alla.
Sunda munhälsovanor ger mer än starka tänder. Det är en nyckel till välmående och påverkar livskvaliteten, självkänslan och talförmågan, leendet, luktsinnet, smaken och förmågan att tugga. Vårt uppdrag är enkelt: att hjälpa fler människor runt om i världen att förstå vikten av hälsosamma leenden och hur små, dagliga åtgärder kan ha en stor inverkan på människors liv och våra samhällen. Vi satte upp ett mål att utbilda och möjliggöra för 2 miljarder människor att skapa sunda munhälsovanor innan 2030. Och med det även främja ansvarsfull konsumtion.
DELA
KLICKA FÖR ATT KOMMA TILL VARJE AVSNITT OCH LÄS MER