Article Hero - Our Ambition

Vår ambition:

Sunda munhälsovanor för alla.
Sunda munhälsovanor ger mer än starka tänder. Det är en nyckel till välmående och påverkar livskvaliteten, självkänslan och talförmågan, leendet, luktsinnet, smaken och förmågan att tugga. Vårt uppdrag är enkelt: att hjälpa fler människor runt om i världen att förstå vikten av hälsosamma leenden och hur små, dagliga åtgärder kan ha en stor inverkan på människors liv och våra samhällen. Vi satte upp ett mål att utbilda och möjliggöra för 2 miljarder människor att skapa sunda munhälsovanor innan 2030. Och med det även främja ansvarsfull konsumtion.
DELA
KLICKA FÖR ATT KOMMA TILL VARJE AVSNITT OCH LÄS MER

Vi samarbetar med yrkespersoner inom tandvård, återförsäljare, leverantörer, forskningsorganisationer och tredje parter för att se till att människor och våra samhällen blomstrar, idag och för kommande generationer. Vi gör det genom att utnyttja styrkan med samarbeten, åtaganden och fortsatt förbättringsarbete

Vår metod är skapad för att inspirera till sunda munhälsovanor genom utbildning, tillgång till tandhygienprodukter och tjänster och genom innovation som gör det lätt och lustfyllt att tillägna sig sunda vanor.

Här följer en presentation av framstegen vi gjort på vår resa. 

Vi samarbetar med yrkespersoner inom tandvård över hela världen. När många människor inte kunde gå till tandläkaren under covid-19-pandemin så hjälpte vi till att måna om munhälsan genom att publicera artiklar i utbildningssyfte, filmer och att streama direktsända program. 

Vi samarbetar med yrkespersoner inom tandvård över hela världen. När många människor inte kunde gå till tandläkaren under covid-19-pandemin så hjälpte vi till att måna om munhälsan genom att publicera artiklar i utbildningssyfte, filmer och att streama direktsända program. 

I Nordamerika skänker Oral-B produkter och tandvård värda 1 miljon dollar till högriskpersoner genom ett samarbete med Dental Lifeline Network. I Kina har vi skänkt Crest Sonic Power-tandborstar värda över 2,7 miljoner dollar för att förbättra människors munhälsa.

Vi brinner för att utveckla produkter som främjar sunda vanor för både människor och planet. Från appar som ger vuxna tandvårdscoachning och vår gratis Disney Magic Timer app som gör att 90 % av barnen borstar längre, till produkter och förpackningar som ger upphov till mindre avfall. Vår manuella tandborste Clic hjälper till att minska plastavfallet med 60 % och vi kommer under 2021 att påbörja övergången till återvinningsbara tandkrämstuber.

Våra åtaganden

Vi tror att världen blir en bättre plats om människor är friskare, miljön är väl skyddad och människors livskvalitet höjs. Det är därför vi åtar oss att inspirera till sunda vanor för både människor och våra samhällen

Hälsosamma levnadsvanor för människor och våra samhällen
Mål
Utbilda och möjliggöra för 2 miljarder människor att skapa sunda munhälsovanor innan 2030.

Förbättra tillgången till tandvårdsprodukter och lösningar för att etablera bättre munhälsovanor som börjar redan i barndomen.

Mål
Göra det möjligt för konsumenter att få tillgång till information om våra ingredienser och säkerhetsprinciper.

Fortsätta att leverera säkra produkter och vara transparenta.

Mål
Göra våra förpackningar 100 % återvinningsbara innan 2030.

Minimera vår miljöpåverkan på livscykeln, uppmuntra och möjliggöra ansvarsfulla konsumtionsvanor.

Mål
Minska vårt absoluta utsläpp av växthusgaser med 50 % över hela vår verksamhet innan 2030.
  • Vi strävar efter cirkulära lösningar och kommer att köpa 100 % förnybar el globalt och minska vårt miljöavtryck

  • Vi kommer inte att ha något tillverkningsavfall som går till deponier i någon av P&G Oral Cares produktionsanläggningar.

  • Vi kommer att förbättra effektiviteten i vår vattenanvändning med 35 % innan 2030.

Mål
Samarbeta med våra leverantörer för att säkerställa ansvarsfull anskaffning av vegetabiliska, animaliska och mineraliska prioritetsmaterial innan 2030.

Säkerställa transparent och ansvarsfull anskaffning.